دی ۲۱, ۱۳۹۹
بدمینتون انزلی

گیلان

نام رنکینگ
حسن متقی ۱
عرفان جوینده ۲
پیام پورعیسی ۳
داوود روضان پور ۴
رضا ظفرمند ۵
فرشید زارع درخشان ۶
میثاق مصممی ۶
صادق وقار ۶
سیامک محمدی ۶
فرزاد ابراهیم نیا ۷
فرزین اسدی ۷
مبین ترابی ۷
میعاد عباسی ۷
علی قاسمی ۷
شروین قریشی ۷
علی نوری ۷
حیدری ۸
زمانی ۸
امتیازات یکسان به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند و این رنکینگ براساس اخرین رنکینگ سال ۱۳۹۲ در استان گیلان ثبت شده است

Sponsored by C.B.C 2019 All Rights Reserved