دی ۲۲, ۱۳۹۹
بدمینتون انزلی
Rank نام امتیاز
۱ علی قاسمی ۳۰۳
۲ مبین ترابی ۲۸۵
۳ رحیم آرش ۲۶۴
۴ نیما نیک بین ۲۳۹
۵ امیرحسین قاسم زاده ۲۳۳
۶ پدرام اسکوئیان ۲۱۷
۷ سینا افضل خانی ۱۵۸
۸ دانیال بیک پوریان ۱۵۳
۹ مصطفی رحمان پور ۱۴۵
۱۰ رامین جوادی ۱۴۱
۱۱ امیرحسین ثابت ۱۱۱

تاریخ بروز رسانی  ۹۴/۱۱/۰۲ 

Sponsored by C.B.C 2019 All Rights Reserved