دی ۲۱, ۱۳۹۹
بدمینتون انزلی

فیلم های آموزشی برای مربیان و ورزشکاران

E_Badminton_Training_Centre_3

فیلم های بازی های بدمینتون بازان ایرانی

10306637_742627439130553_3836843996411176970_n

فیلم مسابقات خارجی

فیلم مسابقات خارجی بدمینتون

فیلم های مستند و جالب در مورد بدمینتون

BADMINTON_COOL

ویدئوی های بدمینتون بندرانزلی

BadmintonAnzali.ir LOGO (NO BACKGR,n,nm,OUND)(1)

Sponsored by C.B.C 2019 All Rights Reserved